Trumny fornir dąb

Zwykła
Skrzypce

<< dębowe , nadwymiarowe >>